ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Projects

Projects


   Συμμετοχή  του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο πρόγραμμα CISCOS στα πλαίσια του Erasmus +
Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», για νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες στο νομό Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι-Αγρίνιο), στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών του για υψηλό επίπεδο στις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχει, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CISCOS, μέσω του δικτύου της EASPD, στην οποία ο φορέας μας είναι μέλος. Υπεύθυνος της αίτησης Erasmus + είναι το Πανεπιστήμιο Siegen της Γερμανίας.
Το σύνολο των εταίρων είναι εννέα και προέρχονται από Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ισπανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Σουηδία, Ιρλανδία και Ελλάδα. To CISCOS είναι ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσει μια διασυνοριακή και διεπιστημονική έννοια εκπαίδευσης για την κατάρτιση του προσωπικού των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών πανεπιστημίων.
Το κύριο έργο του CISCOS θα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη  για τον κοινωνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη της κοινότητας και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, προσαρμοσμένη τόσο σε ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό περιβάλλον, όσο και στις ανάγκες του τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και θα μεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες (EN, DE, PL , ES, SV, EL, HU και SL). Όλα τα αποτελέσματα θα διατίθενται στο ευρύ κοινό σε ένα διαδικτυακό κέντρο γνώσεων και για την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσεων. Info: http://www.easpd.eu/en/ciscos
DeSqual (Development of Sustainable Quality Assurance - Ανάπτυξη διασφάλισης της Αειφόρου ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)
   Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DeSqual (Development of Sustainable Quality Assurance - Ανάπτυξη διασφάλισης της Αειφόρου ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Στο διετές αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 14 Ευρωπαϊκοί φορείς από την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Σλοβενία. Ο κύριος στόχος του DeSqual ήταν να δημιουργήσει μια βιώσιμη διασφάλιση της ποιότητας σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο. H εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος DeSqual πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου του 2013 στις Βρυξέλλες και το Τελικό Συμπόσιο στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2015 στο Zandvoort της Ολλανδίας. 1)Συμμετοχή του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στη δεύτερη συνάντηση του Project DeSqual, στη Λισσαβόνα, Πορτογαλία Στα πλαίσια του Project DeSqual διοργανώθηκε στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2014, στη Λισσαβόνα η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση των εταίρων του Project. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι ανάγκες του κάθε φορέα για εκπαίδευση πάνω σε θέματα ποιότητας. Επίσης, έγινε παρουσίαση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής για την καλύτερη διαχείριση θεμάτων ποιότητας  και στη συνέχεια ακολούθησε πρακτική εξάσκηση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BEST Quality
 Το πρόγραμμα έφερε τον τίτλο BEST Quality. To BEST είναι ένα ακρωνύμιο το οποίο σημαίνει: Σύγκριση των Ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Διακρατικό επίπεδο. Είχε διετή διάρκεια (2008-2010) και έλαβε οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   Στόχος Η ποιοτική διαχείριση είναι ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τους οργανισμούς που υπάγονται στον κοινωνικό τομέα. Ωστόσο, μια σύγκριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες δεν υπήρχε έως τώρα. Στόχος του προγράμματος BEST Quality ήταν να κάνει αυτή τη σύγκριση.   Λίστα των Εταίρων   ·         Josefsheim Bigge, Γερμανία ·         The Cedar Foundation, Βόρεια Ιρλανδία ·         Gruppe Norddeutsche, Gesellschaft für Diakonie, Bugenhagen Berufsbildungswerk, Γερμανία ·         Valakupiai Rehabilitation Centre, Λιθουανία ·         Stiftung Liebenau, Γερμανία ·         Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», Ελλάδα ·         Technische Universität Dortmund, Γερμανία   Αποτελέσματα Ως πρώτο βήμα, οι εταίροι διαμόρφωσαν ένα πλάνο για να συγκρίνουν τα διάφορα συστήματα ποιοτικής διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού, λήφθηκαν υπόψη τόσο οι νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα συστήματα ποιοτικής διαχείρισης όσο και η πρακτική εμπειρία που έχουν και οι ίδιοι οι εταίροι κατά την εφαρμογή τους. Οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος το φθινόπωρο του 2010 σε ένα διεθνές συμπόσιο στην Γερμανία. Ένα από τα κύρια μέρη ήταν μια επιστημονική μελέτη, η οποία έγινε από το Πανεπιστήμιο του Dortmund. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν οι προτάσεις που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ποιο ποιοτικό σύστημα διαχείρισης ανταποκρίνεται καλύτερα στις προϋποθέσεις και εξασφαλίζει τα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.                 Συνοπτική Παρουσίαση των Τελικών Προτάσεων του “BEST Quality" ·        
Ο Κοινωνικός τομέας απαιτεί διαρκώς αναβάθμιση της ποιότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
·    Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσιτές από πλευράς κόστους και προσβάσιμες σε όλους ·  Καλό θα ήταν να θεσπιστεί ένα κοινό  πλαίσιο ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών για την Ευρώπη στο τομέα των αναπηριών.        
 
Οι ανάπηροι(ιδιαίτερα οι νοητικά)δυσκολεύονται να  αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που δέχονται. Βασίζονται στη σχέση εμπιστοσύνης με το Φορέα που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.
       

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί