ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Εθελοντισμός


Η εμπειρία, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για να είναι αποτελεσματικότερη η ενεργοποίηση των εθελοντών, πρέπει να αναπτυχθεί ένα οργα­νωμένο πρόγραμμα δράσης.

Έτσι συστάθηκε και λειτουργεί από το έτος 2004 ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», με στόχους:

  • Τη παροχή εθελοντικής εργασίας.
  • Τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με την αναπηρία στην ευρύτερη κοινότητα, ώστε να γίνουν αποδεκτοί οι άνθρωποι με νοητική υστέρη­ση και συνοδές αναπηρίες, και να εξαφανισθεί το στίγμα και ο κοινωνι­κός ρατσισμός.
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για ευαισθητοποίηση της Κοινότητας κ.ά.Χορηγοί