ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

E.P.R.

E.P.R.

Ετήσιο Συνέδριο της EPR 29 Ιουνίου 2021 
Στις 29 Ιουνίου 2021 το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» παρακολούθησε το Συνέδριο της EPR “Quality of Life for All” – «Ποιότητα Ζωής για Όλους», στο οποίο ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus + QoL4ALL.


Ετήσιο Συνέδριο της EPR, 4-5 Ιουνίου 2019 στo Ταλίν,  της Εσθονίας  

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί