ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

E.P.R.

E.P.R.

image

Ετήσιο Συνέδριο της EPR 29 Ιουνίου 2021 
Στις 29 Ιουνίου 2021 το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» παρακολούθησε το Συνέδριο της EPR “Quality of Life for All” – «Ποιότητα Ζωής για Όλους», στο οποίο ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus + QoL4ALL.


Ετήσιο Συνέδριο της EPR, 4-5 Ιουνίου 2019 στo Ταλίν,  της Εσθονίας  

Το Εργαστήρι έλαβε επίσης μέρος στο Ετήσιο Συνέδριο της EPR, που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν,  της Εσθονίας, στις 4-5 Ιουνίου 2019 με θέμα: «Το λιγότερο μπορεί να είναι περισσότερο; Επανεξέταση των πόρων για υπηρεσίες ποιότητας».  

Ετήσιο Συνέδριο της EPR, 20-21 Σεπτεμβρίου 2018 στην  Ουτρέχτη,Ολλανδία  

Το Ετήσιο Συνέδριο της EPR, πραγματοποιήθηκε στην  Ουτρέχτη, Ολλανδία, στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2018. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Ευημερώντας στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες:
δημιουργία μελλοντικών υπηρεσιών, υποστήριξη της ένταξης». Το Εργαστήρι εκπροσώπησαν ο Υποδιευθυντής, κ. Θανάσης Σαπλαούρας, η Γενική Προϊσταμένη/Υπεύθυνη Ποιότητας, κα Ιουλία Λάκκα και η Υπεύθυνη Διακρατικών Συνεργασιών, κα Μίνα Κυζιρίδη. Το φετινό Ετήσιο Συνέδριο της EPR είχε ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς γιορτάστηκε και η επέτειος των 25 χρόνων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας σε θέματα Αποκατάστασης (EPR), μιας αδιάλειπτης λειτουργίας γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική συμβολή και προσφορά του Ευρωπαϊκού αυτού δικτύου στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και δέσμευση προς τα άτομα με αναπηρίες.  

Συνέδριο της EPR, 6 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο  

Το Συνέδριο της EPR, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, Βέλγιο στις 6 Δεκεμβρίου 2018 σε συνδιοργάνωση με την EASPD, την οποία εκπροσωπούσε ο Γενικός Γραμματέας της EASPD, κ. Luk Zelderloo. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Εργασιακά μοντέλα εντός της κοινωνικής οικονομίας: Ξεκλειδώνοντας το δυναμικό τους ώστε να συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας». Το Εργαστήρι εκπροσώπησαν η Γενική Προϊσταμένη/Υπεύθυνη Ποιότητας, κα Ιουλία Λάκκα και η Υπεύθυνη Διακρατικών Συνεργασιών, κα Μίνα Κυζιρίδη.     Συνέδριο της EPR, 8-9 Ιουνίου 2017 στη Mulhouse της Γαλλίας   Το ετήσιο Συνέδριο της EPR για το 2017 φιλοξενή-
θηκε από το CRM (Κέντρο αποκατάστασης της Μulhouse), στη Mulhouse της Γαλλίας, στις 8 και 9 Ιουνίου
2017.
Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από
100 εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ομι-
λητών, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπα-
νία, τη Σλοβενία, τη Συρία, κ.λπ. πρόσφερε μια μονα-
δική ευκαιρία συνεργασίας, ώστε να σκεφθούμε ποιες
είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας του μέλλοντος και πώς μπορούν τα μέλη της Ε.Ρ.R. να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτών των δε-
ξιοτήτων.
  Άλλα θέματα ήταν, η κοινωνική καινοτομία, τα ειδικά εργαστήρια εκπαίδευσης για την ισότητα των ευκαιριών και
την απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς, ο σχεδιασμός για τις υπηρεσίες του μέλλοντος και την ηλεκτρονική υγεία
.
   


Χορηγοί