ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Δράσεις

Δρασεις


Στις 15 Απριλίου 2021 το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Αποκατάστασης), όπου μεταξύ των άλλων θεμάτων εγκρίθηκε και η αίτηση νέων οργανισμών ως μέλη της EPR με σκοπό να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο αυτό των φορέων ανά την Ευρώπη.


Παρουσίαση του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε πανεπιστημιακή διάλεξη Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», την Τετάρτη 12 Μάιου 2021,  μετά από πρόσκληση του καθηγητή Johannes Schädler, παρουσίασε το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα, κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής διάλεξης του τμήματος των Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιο της Siegen, Γερμανία. Η διάλεξη έγινε διαδικτυακά και απευθυνόταν συγκεκριμένα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές  του Κέντρο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κοινωνικών Υπηρεσιών (ZPE). 


ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί