ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

3

Προκηρύξεις

31/03/2023

Α.Π.183 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ-ΟΙΚΟΣΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ(ΣΥΔ) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» προκηρύσσει θέση εργασίας για μία (1) φροντίστρια-οικόσιτο προσωπικό για 24ωρη απασχόληση στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο Αγρίνιο όπου διαμένουν ενήλικες με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη μέχρι 20/4/2023 στην ιστοσελίδα www.ergpanel.gr του Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο σπουδών
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Η διαδικασία κάλυψης της θέσης και η επιλογή της υποψηφίου, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα γίνει από επιτροπή του Εργαστηρίου στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι για συνέντευξη.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ -ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους
• Άδεια οδήγησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Φορέα μέχρι τις 20/4/2023 στις 14:00μ.μ Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή στο email: panelerg@otenet.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Kέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας(Κ.Δ.Η.Φ.) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο (περιοχή ψηλογέφυρο-λειβαδάκι) , Τ.Κ. 30100 και να έχουν παραληφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2641039750 ή 39753

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Η νόμιμη εκπρόσωπος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Προκηρύξεις

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί