ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Εθνικές

Το Εργαστήρι "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" είναι πιστοποιημένο ως:

1.    Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΕΠΙΣ.   

2.    Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Χορηγοί