ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Ευρωπαϊκές


ΕQUASS Excellence

Το Εργαστήρι "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" από το 2008 και κάθε τρία χρόνια, μετά από αξιολόγηση λαμβάνει την Πιστοποίηση άριστης πρακτικής (EQUASS EXCELLENCE) στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα E.P.R. ( European Platform For Rehabilitation) σε θέματα αποκατάστασης.  
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που απέκτησε για πρώτη φορά την αναγνώριση EQUASS Excellence το Μάιο του 2008 έπειτα από ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση. Παρά το ότι το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι ένας φορέας που εδρεύει στην επαρχία, κατάφερε να διεκδικήσει και να αποκτήσει την τιμητική αυτή διάκριση που έχουν διακεκριμένοι φορείς στην Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Η αξία της πιστοποίησης αυτής είναι πολύ σημαντική για το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» γιατί το ΕQUASS είναι ένα σύστημα ποιότητας που έχει ως κύριους στόχους: α) να παροτρύνει τους φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες για συνεχή βελτίωση και μάθηση β) να επαληθεύσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους και τους άμεσα εμπλεκόμενους διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα γ) οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς να είναι συνεχείς και σφαιρικές δ) οι φορείς να είναι δεσμευμένοι στη συνεχή βελτίωση και τη μάθηση. Θα θέλαμε  να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι ακόμη και σ’αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύει η Ελλάδα, να αγωνιζόμαστε και για μια αναγκαία και πολύτιμη αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα μας ανοίξει δρόμους στην Ευρώπη και θα μας βοηθήσει να εδραιωθούμε ως φορείς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ώστε να παρέχει περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με την πιστοποίηση ποιότητας από το EQUASS, στα πλαίσια του ρόλου μας ως Εθνικού Εκπροσώπου του  EQUASS, στην Ελλάδα. Το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στα πλαίσια της συνεργασίας του με την EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Αποκατάστασης), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ορίστηκε ως «το Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQUASS/Εθνικός Αντιπρόσωπος του EQUASS» στην Ελλάδα. Οι νέες αυτές αρμοδιότητες του φορέα συνεπάγονται ότι θα λειτουργεί ως ο επίσημος αντιπρόσωπος του EQUASS στην Ελλάδα παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το σύστημα ποιότητας EQUASS.  Επίσης, ρόλος του θα είναι να καταβάλλει προσπάθειες σε συνεργασία με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές για να επιτύχει την επίσημη αναγνώριση και υιοθέτηση του συστήματος ποιότητας και πιστοποίησης EQUASS, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, στον Ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με την αναφορά του κ. Guus van Beek, Ειδικού σε θέματα Ποιοτικής Διαχείρισης της EPR, η διάκριση αυτή στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» αποτελεί μια επιπρόσθετη αξία και αναγνώριση, καθώς το Εργαστήρι έχει δείξει πλήρη δέσμευση στην προσέγγιση του EQUASS για την Ποιότητα.      

EASPD

Το Εργαστήρι "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" στα πλαίσια των ενεργειών του για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες έγινε τον Μάιο του 2015 επίσημο μέλος του EASPD. Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φορέων που παρέχουν Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες (EASPD), με έδρα στις Βρυξέλλες, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα της αναπηρίας και αντιπροσωπεύει πάνω από 10.000 οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του EASPD είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες μέσω αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας συστημάτων παροχής υπηρεσιών.

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί