ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας – www.ergpanel.gr και των χρηστών των υπηρεσιών του.
1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.
1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινείτε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.
1.4 Σε αυτή την πολιτική, "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στο φορέα Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, βλ. Ενότητα 11).

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε για να εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και σε ενημερωτικά δελτία όπως ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση, τα οποία είναι υποχρεωτικά.

3. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.
3.2 Ανεξάρτητα από την προκαθορισμένη διάρκεια διατήρησης, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν τέτοια διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με μια νομική υποχρέωση ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλους και αν χρειαστεί να συμβεί αυτό, θα σας ενημερώσουμε για το είδος των πληροφοριών και θα ζητήσουμε την άδεια σας προκειμένου να διαβιβαστούν τα στοιχεία σας σε έμπιστους τρίτους συνεργάτες μας. Εξαίρεση αφορά η συμμόρφωση του Εργαστηρίου σε νομικές και δικαστικές υποχρεώσεις.

5. Τροποποιήσεις

5.1 Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας.
5.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.
5.3 Θα σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές ή σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

6. Τα δικαιώματά σας

6.1 Στο παρόν τμήμα 6, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που διαθέτετε βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι πολύπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές (άρθρο 2016/679 του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων) για την πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.
6.2 Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:
Α) Το δικαίωμα πρόσβασης
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
Β) Το δικαίωμα διόρθωσης
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Γ) Το δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας
Δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
Ε) Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
ΣΤ) Το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.
Ζ) Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

7. Σχετικά με τα cookies

7.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά από γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλεται από ένα web server σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.
7.2 Τα cookies μπορεί να είναι είτε "επίμονα" cookies είτε "cookie" session: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από το χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου σύνδεσης, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.
7.3 Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

8. Cookies που χρησιμοποιούμε

8.1 Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους σκοπούς:
(α) έλεγχος ταυτότητας - χρησιμοποιούμε cookies για να εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας
(β) κατάσταση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να διαπιστώσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας
(γ) εξατομίκευση - χρησιμοποιούμε τα cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο για εσάς
(δ) ασφάλεια - χρησιμοποιούμε τα cookies ως στοιχεία των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας γενικά.

9. Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

9.1 Οι παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

10. Διαχείριση cookies

10.1 Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής cookies και τη διαγραφή cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης και από την έκδοση στην έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:
Α) http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html
Β) https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies

11. Τα στοιχεία μας

11.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».
11.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
(α) ταχυδρομικώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Θέση Ψηλογέφυρο, Αγρίνιο-Τ.Κ.30100
(β) Τηλεφωνικώς, με τον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας ή
(δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@panagiaeleousa.gr

12. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

12.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων είναι:
Email επικοινωνίας: privacy@ergpanel.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2641 0 39750

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί