ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

ΣΥΔ-Οικοτροφεία


Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με Ν.Υ.  και συνοδές αναπηρίες σε κατοικίες βασίζεται:
α) στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και
β) στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με Ν.Υ.

Ο θεσμός συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης των ενηλίκων με Ν.Υ., στην προοπτική μακράς διάρκειας και δια βίου παραμονής.

Η λειτουργία των Σ.Υ.Δ. είναι ανοικτή στην Κοινότητα και προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον.


Χορηγοί