ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Όραμα-Αποστολή-Αξίες


Όραμα
Προσδοκούμε το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» να εξακολουθεί να λειτουργεί εφαρμόζοντας τις αρχές της άριστης πρακτικής του ΕΚΕΠΙΣ (νυν ΕΟΠΠΕΠ) και του EQUASS Excellence και να εξελιχθεί σε ένα από τα πρότυπα Κέντρα αποκατάστασης στην Ευρώπη. Όραμά μας είναι η πίστη στις αρχές, στις αξίες, στα δικαιώματα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνανθρώπινη κοινωνία.

Αξίες μας είναι
Προστασία και σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» διέπονται από θετικές αξίες που διασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους νέους με νοητική υστέρηση & συνοδές αναπηρίες και των οικογένειών τους το κληρονομικό δικαίωμα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
Ώστε να αποθαρρυνθεί ο χλευασμός του ανάπηρου προσώπου και ο στιγματισμός της οικογένειάς του. Να μετατρέψουμε το στίγμα, την προκατάληψη, την καχυποψία σε εμπιστοσύνη, σεβασμό, αποδοχή και κοινωνική ένταξη.

Κοινωνική ένταξη
Να ενθαρρύνονται για κοινωνική συμμετοχή, ώστε να αποκτούν πραγματικές σχέσεις στην κοινότητα που ζούν, να απολαμβάνουν αποδοχή, σεβασμό και συνεργασία.

Ισότητα
Η ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος των αναπήρων να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους, στην φροντίδα τους, στην κοινωνική τους αποκατάσταση και τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της ζωής.

H εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας
Στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» η τήρηση των κανόνων ηθικής & δεοντολογίας καθήκον και χρέος όλων καθώς συμβάλει αποφασιστικά επίσης στην προαγωγή του πολιτισμού και στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Ευθύνη, Αγάπη, Συνεργασία, Αλληλεγγύη και Συνέπεια
Αξίες που αποτελούν τον θεμελιώδη παράγοντα και διέπουν τον Οργανισμό αποτελώντας παράλληλα και το θεμέλιο των σχέσεών μας με όλους τους εσωτερικά κι εξωτερικά εμπλεκόμενους του Φορέα μας.

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί