ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Το περιοδικό μας

ΠΛΕΙΑΔΕΣ – Το περιοδικό της Εργαστηρίου "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"

Το περιοδικό ΠΛΕΙΑΔΕΣ εκδίδεται κάθε έτος από το Εργαστήρι “Παναγία Ελεούσα” και αποστέλεται δωρεάν σε Οργανισμούς, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικάιου, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Συλλόγους κλπ. Η τιμή τεύχους ανέρχεται στα 5,00 ευρώ.


Χορηγοί